چه عواملی موجب گوشه کردن ناخن پا می شود؟

گوشه کردن ناخنِ پا می تواند علل مختلفی داشته باشد. کوتاه کردن بیش از حد ناخنها و یا گرد کردن گوشه ناخن، می تواند موجب فرو رفتن آن در پوست شود. پوشیدن کفش یا جورابی که مناسب پای شما نباشد هم می تواند موجب گوشه کردن ناخنِ پا شود. کفش های تنگ ممکن است باعث فرو رفتن ناخن در انگشت شود. وارد شدن ضربات شدید به انگشت پا نیز ممکن است موجب شود ناخن به سمت داخل رشد کند. حرکات تکرارشونده ای که به ناخن آسیب می زند، مثل ضربه زدن مداوم به توپ فوتبال هم می تواند موجب گوشه کردن ناخن پا شود.

  • نکاتی در خصوص ناخن های گوشه کرده

ناخنِ گوشه کرده یا ناخنِ فرو رفته اتفاقی دردناک است. زمانی رخ می دهد که یک گوشه تیز ناخنِ پا وارد پوست بخش انتهایی یا گوشه انگشت پا شود. ابتدا درد و التهاب در نقطه ای که ناخن در پوست فرو شده، آغاز می شود. سپس در نقاط ملتهب بافت های اضافی رشد کرده و یا مایع زردی از خود ترشح می کند.

چنانچه ناخنِ گوشه کرده درمان نشود ممکن است منجر به عفونت و یا حتی دمل شده که برای برداشت آن نیاز به جراحی باشد.

ناخنِ گوشه کرده در بزرگسالان و نوجوانان شایع است اما در کودکان شایع نیست. مردان بیشتر از زنان در معرض این مشکل قرار دارند. جوانان حدود 20 تا 30 سال بیشتر از سایرین در معرض ریسک این مشکل قرار دارند.

احتمال گوشه کردن برای هر ناخنی وجود دارد اما این اتفاق معمولا برای انگشت شصت رخ می دهد.

  • علل گوشه کردن ناخن

  • کفش تنگ یا کفش پاشنه بلند موجب فشرده شدن انگشت ها به هم و رشد غیر طبیعی ناخنها می شود.
  • کوتاه کردن نامناسب ناخن، ممکن است باعث وارد شدن گوشه آن به پوست شود. ناخن باید صاف گرفته شود و نه گرد.
  • مشکلاتی مانند عفونت های قارچی، می تواند موجب کلفتی و پهن شدن ناخنها شود.
  • آسیب حاد به ناخنها یا اطراف آن و یا هر چیز دیگری که به صورت تکرار شونده به ناخن صدمه بزند (مثل فوتبال بازی کردن) نیز می تواند موجب بروز ناخن فرو رفته شود.
  • اگر یکی از اعضای خانواده شما دچار این مشکل است، احتمال اینکه شما نیز دچار شوید، بیشتر است. برخی از افراد به صورت طبیعی ناخنهایی گردتر از دیگران دارند و یا استخوان زیر ناخنِ آن ها رو به بالا است که این امر آنها را بیشتر در معرض این مشکل قرار می دهد.

 

مزایا و معایب مانیکور و پدیکور