4 نکته که هنگام استفاده از پاك كننده هاي لاك ناخن باید رعایت شود

استون رایج ترین پاک کننده

رايج ترين پاك كننده لاك ناخن استون مي باشد. اين ماده ممكن است موجب خشكي  و در نتيجه شكننده شدن ناخن گردد. جهت جلوگيري از اين مسئله هنگام استفاده از پاك كننده هاي لاك بايد همواره مواردي را مد نظر داشته باشيم:

  • از پاك كننده هايي استفاده كنيم كه حاوي تركيبات چربي هستند تا ناخنتان كمتر خشك كنند.
  • بعد از استفاده حتماً دست خود را بشوييد.
  • پاك كننده ها اساساً سمي هستند بنابراين بايد دور از دسترس كودكان نگهداري شود و حتي تنفس بخار آن ها نيز مي تواند خطرناك و سمي باشد.
  • از پاك كننده ها نبايد در فواصل زماني كوتاه استفاده شود و استفاده بيشتر از يكبار در هفته توصيه نمي شود.

استرس چگونه بر پوست، موو ناخن شما تاثیر میگذارد.