مکانیزم عملکرد نرم کننده های موی سر

نرم کننده مو را دارای بار مثبت مینماید

مكانيزم عمل به اين صورت است كه پس از شامپو كردن، موها داراي بار منفي مي شوند و نرم کننده هاي موي سر داراي بار مثبت هستند بنابراين يكديگر را جذب و خنثي مي كنند. در اين حال مولكول هاي نرم کننده بر روي مو (و بيشتر در نقاط آسيب ديده) رسوب مي كنند و با خنثي شدن بارهاي الكتريكي، شارژ الكتريكي و پرواز مو نيز كاهش مي يابد. همچنين نرم كننده ها كمك مي كنند كه پوسته هاي كوتيكول مو كه در اثر شستشو بلند شده اند بر روي سطح مو بخوابند و اين، نه تنها شفافيت و براقيت مو را افزايش مي دهد بلكه اين تغيير در سطح مو سبب مي شود كه شادابي و رنگ مو توسعه يافته و بهتر شود.

5 افسانه نادرست در مورد کچلی

موهايي كه در اثر استفاده از نرم كننده صاف شده اند، كمتر گره مي خورند و يا اگر گره دارند راحت تر باز شده و بهتر شانه مي شوند و اين مهم، در هر دو مورد روي موي خيس و خشك ديده مي شود. موها نرمتر شده و قابليت نگهداري آن ها نيز راحت تر مي گردد. استفاده از نرم کننده ها براي موي خشك و رنگ شده، فر شده يا آسيب ديده بسيار ضروري است.