4 مرحله خشك كردن مو ها

این 4 مرحله را  به دقت مطالعه نمایید.

  1. از يك حوله تميز و خشك استفاده نموده و به دقت مو ها را خشك كنيد .
  2. در حاليكه مو ها هنوز مرطوب است با استفاده از يك شانه دندانه درشت و پهن مو ها را به نرمي شانه كرده و گره ها را از هم باز كنيد . شانه كردن بايستي به طرف پائين موها باشد ، در حقيقت از نزديك ريشه ها ، شانه كردن را شروع كرده و تا نوك موها ادامه دهيد. اين عمل از دوشاخه شدن و شكنندگي موها جلوگيري مي كند ( دقت كنيد كه شستن و خشك كردن صحيح، كمترين احتمال را در گره دارشدن ايجاد مي كند).
  3. در اين مرحله در صورت تمايل مي توان از موس يا ژل استفاده نمود. اما بايستي سعي شودكه زياد مصرف نشود و به پوست سر هم نرسد .
  4. در صورت امكان مو ها بطور طبيعي خشك شوند. در غير اينصورت در هنگام استفاده از سشوار موارد زير را در نظر بگيريد:

– فقط از سشوار براي خشك كردن موي نسبتا مرطوبي كه با حوله آبگيري شده است استفاده كنيد و از سشوار زماني كه از موها آب مي چكد استفاده نكنيد .

– از سشوار با دقت استفاده كنيد، با حداقل سرعت و كمترين حرارت .

– سشوار را دائما اطراف سر خود حركت دهيد و هيچگاه در يك نقطه متمركز نكنيد  زيرا رطوبت دروني مو خارج شده و  موجب تخريب دائمي مو مي شود.

– دقت كنيد قبل از آنكه مو، كاملا خشك شود سشوار را خاموش كنيد.

چرا موی ما خشک و شکننده میشود؟