انواع پوست بر اساس چربی موجود و نحوه مراقبت از آن

بر حسب ميزان چربي به سه دسته تقسيم مي شود: خشك، چرب و مختلط


پوستِ خشك

اين نوع پوست زبر است و گاهي پوسته پوسته مي شود.اگر پوستِ شما خشك است، بايد مراقب باشيد دچار چين و چروك زودرس نشويد. از انواع مواد پاك كننده براي تميز كردن استفاده نمایید، ولي صابون های معمولي كه پوستِ شما را خشك تر مي كند مصرف نكنيد. ماساژ سبب تحرك پوست مي شود و مفيد است. اما اين كار را بايد با مقدار زيادي كرم مرطوب كننده يا روغن (مثل روغن بادام و روغن نارگیل) انجام دهيد.

بیست راه استفاده از روغن نارگیل (قسمت اول)

بیست راه استفاده از روغن نارگیل (قسمت دوم)

پوستِ چرب

اگر صبح كه از خواب بر مي خيزيد پوستِ شما برق مي زند و با دست كشيدن به آن احساس چربي مي كنيد، پوستِ چربي داريد. بر اين نوع پوست ديرتر چين و چروك مي افتد، اما نگه داشتن آرايش بر روي آن مشكل است و پيش از آرايش، بايد از لوسيون هاي مخصوص كه مقداري از چربي پوست را كاهش مي دهند استفاده كرد. براي تميز كردن اين نوع پوست، آب و صابون مناسب است.

آیا لوسیون ها و کرم های پاک کننده میتوانند جایگزین آب و صابون باشند؟

پوستِ مختلط

 اين نوع پوست به دو نوع مراقبت نياز دارد. بخش هاي خشك آن را بايد با پاك كننده هاي ويژه پوست خشك، تميز كنيد و هميشه چرب نگهداريد. قسمت هاي چرب پوست را كه شامل پيشاني و بيني و چانه است، با آب و صابون بشوييد و از لوسيون ويژه پوستِ چرب به اين قسمت ها بزنيد تا جوش نزند و دردسر ايجاد نكند. براي آرايش هم بايد كرم پودري انتخاب كنيد كه زياد خشك نباشد و در عين حال قسمت هاي چرب صورت را مات نشان دهد و برق نيندازد.

در مورد پاک کردن آرایش چشم چقدر میدانید؟