اثر شوینده ها بر محیط زیست

اکثر محصولات خانگی برای استفاده با آب و تخلیه به سیستم های تصفیه فاضلاب (تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب یا سیستم های مخزن سپتیک) طراحی شده اند. برای اطمینان از اینکه محصولات برای محیط زیست ایمن هستند، تولید کنندگان تاثیرات مواد تشکیل دهنده آنها را در سیستم های تصفیه فاضلاب، جوی ها، رودخانه ها، دریاچه ها و مصب رودها بررسی می کنند. اصول علمی که به طور گسترده ای توسط جوامع فنی و نظارتی به رسمیت شناخته شده اند، به منظور ارزیابی خطر اثر این مواد  در محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند.

پیش بنی غلظت مواجهه

ارزیابی خطرات زیست محیطی، میزان و تاثیر این مواد را در نظر می گیرد. در این ارزیابی ها از دو دسته اطلاعات استفاده می شود. دسته اول دانشمندان را قادر می سازد غلظت مواد را در همه منابع، از جمله محصولات پاک کننده، پیش بینی کنند.(پیش بینی غلظت مواجهه).

بررسی بالاترین غلظت

دسته دوم به بررسی بالاترین غلظت عنصر مورد استفاده که هیچ آسیبی به حیوانات، گیاهان یا میکروارگانیسم ها در محیط زیست وارد نمی کند، می پردازد. مقایسه این دو دسته اطلاعات (پیش بینی شده و غلظت بدون اثر)، به دانشمندان کمک می کند تا تعیین کنند آیا استفاده از یک عنصر برای محیط زیست بی خطر است یا نه.

تصفیه فاضلاب

یکی از کارهایی که برای کاهش اثر شوینده ها در طبیعت صورت می گیرد، تصفیه فاضلاب است. در فرایند تصفیه فاضلاب دو مرحله وجود دارد. در مرحله اول شن و ذرات از فاضلاب جدا می شود و در مرحله دوم که تصفیه شیمیایی یا درمان ثانویه است مواد محلول در فاضلاب با استفاده از مواد بیولوژیکی حذف می شوند.

در این مرحله مواد تشکیل دهنده مواد شوینده آلی، مانند سورفکتانت ها، آنزیم ها و اسانس ها، با عملکردهای میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها به اکسید کربن، دی اکسید کربن، آب و مواد معدنی شکسته می شوند. دراین مرحله مقدار مواد پاک کننده ای که به محیط زیست وارد می شود، کاهش می یابد تا برای ماهی ها و آبزیان دیگر خطری ایجاد نکنند.

هر مقدار از مواد شیمیایی که در طی تصفیه فاضلاب دفع نشده باشد به خاک های سطحی و دریاها وارد می شود. در برخی کشورها با افزودنی هایی به عنوان جاذب این مواد را از طبیعت جدا می کنند.

مواد معدنی که در ترکیب شوینده ها وجود دارد مثل فسفات ها، زئولیت ها و رنگ ها و مواد جامد دیگر، با افزودن موادی به لجن تبدیل شده و ته نشین می شوند و از آنها برای تهیه کود و استفاده می شود.

با توجه موارد ذکر شده فقط میزان کمی از مواد شوینده مثل پودرهای رختشویی، مایع ظرفشویی و پاک کننده های خانگی دیگر، به محیط زیست وارد می شوند. و این مقدار به اندازه ای است که به طبیعت زیانی وارد نکند.

صنایع شوینده متعهد هستند که به محیط زیست آسیب وارد نکنند

صنایع تولید صابون و شوینده ها متعهدند که مواد مورد استفاده در تولیدات و بسته بندی محصولات شان، زیانی به محیط زیست وارد نکنند. تولید کنندگان مواد شوینده در کاهش ضایعات بسته بندی و شیوه های دفع زباله پیشرو بوده اند. پیشرفت های تکنولوژیکی باعث شده که محصولات چند منظوره تولید شوند و و نیاز به بسته بندی های متعدد را از بین ببرند. بسته بندی های مواد اولیه بارها و بارها بارگیری می شوند و کاهش حجم زباله های تولید شده را به همراه دارد. پلاستیک و مقواهای مورد استفاده در بسته بندی ها، مورد بازیافت قرار می گیرند.

مصرف کنندگان هم آموزش دیده اند، آنها یاد گرفته اند که با جداسازی زباله ها به بازیافت کمک کنند و بدانند که مواد شوینده فقط باید با آب استفاده و وارد سیستم فاضلاب شود و در صورتی که همراه اسفنج یا پد هستند در سطل زباله قرار گیرند.

منبع

این مطلب را از دست ندهید:

تاثیر شوینده ها بر سلامت انسان

Privacy Preference Center