از آنجاییکه مدل مو تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد لازم است ابتدا فرم صورت خود را بشناسید و پس از آن بهترین مدل مو که با فرم صورت تان تناسب دارد را انتخاب کنید.

صورت های مختلف با توجه به شکل به مدل های زیر دسته بندی می شوند:

بیضی، گرد، مربعی، قلبی شکل و لوزی.

بایدها و نبایدهای مدل مو برای هر فرم صورت

صورت بیضی:

بایدها:

شما خوشبختید…. هر مدلی که بخواهید.

نبایدها:

هیچ چیز

صورت گرد:

بایدها:

برای این فرم صورت نیاز به مدل هایی است که صورت را کشیده تر می کند. چتری و موی لایه لایه صورت را باریک تر نشان می دهد. بهتر است بلندی مو پایین تر از چانه باشد. لایه های ناهمگون هم برای این مدل صورت مناسب است اما بهتر است در اطراف گونه ها حالت پر مانند نداشته باشد. در هنگام درست کردن مو توجه داشته باشید که روی فرق سر کمی موها را پوش دهید.

نبایدها:

موهای کوتاه و بلند مثل مصری فانتزی و موی صاف کوتاه شده با چتری بلند. برای این مدل صورت باید از بستن مو به صورت دم اسبی سفت کشیده شده هم اجتناب کرد زیرا در این مدل صورت کاملاً بیرون می زند.

صورت مربعی:

بایدها:

موی بلند زاویه های صورت را می پوشاند. موی یک دست کوتاه شده تا شانه هم برای این مدل صورت مناسب است. از چتری پرمانند و فرق کج هم توصیه می شود. شما همچنین می توانید از مدل هایی استفاده کنید که فرق سر بلندی دارند. کناره چتری ها یا لایه هایی از مو که تا ناحیه فک هستند هم برای این مدل صورت ها بسیار مناسب است.

نبایدها:

کوتاه کردن به شیوه ای که صورت را به حالت مربعی در آورد.

صورت قلبی شکل:

بایدها:

موی بلندی که کمی حالت دار است و مثل قابی صورت را در بر می گیرد، برای صورت های قلبی شکل مناسب است. همچنین موهای بسیار کوتاه و موهایی که لایه لایه و تا شانه کوتاه شده اند. کمی کوتاه و بلندی در لایه های مو باعث جلوه بهتر این مدل صورت خواهد بود.

نبایدها:

موی بلندی که مثل قاب صورت را در بر نگیرد و موی کوتاهی که از خط چانه بالاتر باشد. موهای کوتاهی که در بالای سر حجم دار هستند هم توصیه نمی شود.

صورت لوزی:

بایدها:

بسیاری از مدل های مو برای این مدل صورت مناسب است. از موی صاف کوتاه شده تا سرشانه یا مدل موی بلند با چتری. موی تا شانه که صورت را در برمی گیرد هم مناسب است.

نبایدها:

از مدل هایی که مو را زیاد لایه لایه می کنند و مدل موی بسیار کوتاه که مو در بالای سر جمع می شود، اجتناب کنید.

پیشنهاد میکنیم این مطلب را حتما مطالعه کنید:

استفاده از نمک برای مو، راه حلی ساده برای رفع مشکلات بزرگ