استون رایج ترین پاک کننده

رايج ترين پاك كننده لاك ناخن استون مي باشد. اين ماده ممكن است موجب خشكي  و در نتيجه شكننده شدن ناخن گردد. جهت جلوگيري از اين مسئله هنگام استفاده از پاك كننده هاي لاك بايد همواره مواردي را مد نظر داشته باشيم:

  • از پاك كننده هايي استفاده كنيم كه حاوي تركيبات چربي هستند تا ناخنتان كمتر خشك كنند.
  • بعد از استفاده حتماً دست خود را بشوييد.
  • پاك كننده ها اساساً سمي هستند بنابراين بايد دور از دسترس كودكان نگهداري شود و حتي تنفس بخار آن ها نيز مي تواند خطرناك و سمي باشد.
  • از پاك كننده ها نبايد در فواصل زماني كوتاه استفاده شود و استفاده بيشتر از يكبار در هفته توصيه نمي شود.

استرس چگونه بر پوست، موو ناخن شما تاثیر میگذارد.